Thật. Tôi suy nghĩ chậm lắm. Nếu bạn chia sẻ với tôi một điều gì đó thú vị, thì thường tôi cũng ầm ừ một lúc rồi mới phản ứng. Nếu tôi ở trong một cuộc tranh luận thì bạn sẽ thấy tôi thường làm thinh không nói gì. Nếu ai đó chọc tôi, bắt bẻ tôi thì ngồi im re rồi cười trừ, mặc dù trong lòng cũng muốn nói cái gì lắm. Nên thường thì tôi hay bị ăn hiếp, và tôi nghĩ chắc bọn bạn tôi nó chán nói chuyện với tôi lắm.

Tại vì tôi thường suy nghĩ rất nhiều trước khi tôi mở miệng nói một điều gì đó. Tôi muốn chắc chắn là tôi biết rõ trước khi tôi nói ra. Tôi muốn nhìn mọi thứ ở rất nhiều khía cạnh, góc độ. Và khi tôi nêu ra quan điểm, tôi muốn mình có một sự hiểu biết nhất định, điều tôi nói ra phải có logic và biện chứng. Và tất cả điều này thường mất rất lâu, nên phản ứng ban đầu của tôi là sự im lặng. Mọi người dễ hiểu nhầm, tưởng tôi không quan tâm. Nhưng thật ra là tôi đang lắng nghe, và suy nghĩ.

Có nhiều người bảo rằng, hãy luôn nói ra suy nghĩ đầu tiên xảy đến vì nó luôn chân thật nhất. Tôi không ý với quan điểm này. Tôi nghĩ nó là bốc đồng, và thiếu chính chắn. Chúng ta sống trong xã hội đề cao ấn tượng ban đầu (first impression) nên việc nhanh nhẹn, phản xạ tốt trở thành công thức đo đạc con người. Chúng ta bị áp lực phải tỏ ra hiểu biết, thông minh, đặc biệt với người chúng ta không thân, hay chỉ gặp vài lần trong đời vì chúng ta muốn họ thiết lập một cái nhìn tốt (và có phần khâm phục) về chúng ta.

Trong cuốn Thinking Fast and Slow (Tư duy nhanh và chậm), Daniel Kahneman nêu ra rằng có hai hệ thống trong bộ não chúng ta tồn tại song song, bổ trợ cho nhau. Hệ thống thứ nhất nhanh và tự động điều khiển nhận thức và hệ thống thứ hai chậm và logic điều khiển lập luận dẫn chúng ta đến những quyết định. Hệ thống thứ nhất của tôi chắc chắn ít phát triển hơn người khác và tôi từng nghĩ tôi hơi khác người nhưng sau khi đọc bài này, tôi cảm thấy bớt buồn hẳn.

Tôi nghĩ chắc tôi khó thay đổi được sự chậm chạp của mình, nên đừng buồn khi đôi lúc tôi im như con chim. Ngược lại, khi tôi hỏi hoặc đưa ra ý kiến gì đấy, mọi người cũng không cần phải trả lời tôi ngay. Tôi hiểu mà!