A lifelong seeker of happiness

Tôi là Jas và I Am Jas là trang blog về triết lý sống, productivity, và phát triển bản thân.

Tôi dành hơn 30 năm cuộc đời đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, và mong muốn trả lời câu hỏi “Làm thế nào để sống tốt và hạnh phúc hơn?” Những gì tôi học được, đọc được tôi ghi lại ở đây như một quyển nhật ký lưu giữ những suy nghĩ, những kiến thức hạn hẹp của bản thân.

Tôi viết cho tôi, và cho những ai có suy nghĩ giống tôi—cho những ai muốn không ngừng phát triển, dù bạn là ai và ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa; và cho những ai muốn hoàn thiện bản thân mình, từng bước một.

Hãy bắt đầu ở đây.

Nhật ký tuần

Mỗi tuần vào Chủ nhật, tôi gửi cho bạn đọc những điều thú vị trong tuần tôi học được, như một quyển sách hay, một video thú vị, những bài viết hay, hoặc một câu nói chí lí để chiêm nghiệm. Đôi khi, nó đơn giản chỉ là một bài hát cứ ở mãi trong đầu tôi! Đăng ký ở bên dưới 👇🏼